TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG
Giới thiệu

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THÂN TRUNG

Hiện nay ngành chăn nuôi có vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt khi vấn đề lương thực được giải quyết một cách cơ bản. Tuy nhiên do xuất phát điểm nền kinh tế còn thấp nên tỷ trọng sản xuất lượng chăn nuôi chím khoảng 20 - 30 % trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Chăn nuôi hiện nay được chú trọng, là ngành mũi nhọn trong việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa vật nuôi. công tác tuyên truyền phát triển chăn nuôi theo quy trang trại, công nghiệp áp dụng công nghệ cao trong việc nhân giống, sản xuất hàng hóa, bảo vệ môi trường chú trọng.

Zalo
Hotline tư vấn: 0919607460